Telefon

606 625 353

Telefon

Przed rozpoczęciem prac budowlanych, bądź rozbiórkowych należy w pierwszej kolejności przygotować teren oraz go zabezpieczyć. Nasza firma specjalizuję się w tego typu pracach, oferujemy kompleksowe prace związane z przygotowaniem terenu pod budownictwo mieszkalne i przemysłowe

Oferujemy:

  • Ogrodzenie terenu, uprzątniecie wszelakich przeszkód takich jak: wycinka drzew, zarośli, usuwanie karp, wywóz kamieni, gruzu wraz z utylizacją.
  • roboty ziemne związane z kopaniem wykopów pod budynki, Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) z wyrównywaniem terenu,
  • Ponadto oferujemy usługi wyburzeniowe przy pomocy nowoczenego sprzętu Caterpillar.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.
Gwarantujemy fachowość i solidność.

Galeria