Telefon

606 625 353

Telefon

WYKOPY POD:

 • fundamenty
 • budynki
 • szamba
 • oczyszczalnie biologiczne
 • baseny
 • oczka wodne
 • stawy rybne
 • sieci elektryczne
 • sieci wodociągowe
 • sieci kanalizacyjne

KORYTOWANIE POD:

 • drogi
 • parkingi
 • chodniki

PRACE ZIEMNE:

 • niwelacja terenu
 • karczowanie
 • wymiana gruntów
 • skarpowanie i hałdowanie
 • podbudowa pod parkingi
 • podbudowa pod drogi
 • podbudowa pod posadzki
 • czyszczenie rowów
 • odwodnienia terenów
 • drenaże budynków

Oferujemy również

 • oczyszczanie terenu budowy
 • załadunek i rozładunek palet
 • inne roboty ziemne

Galeria