Kompleksowe roboty ziemne
solidnie, terminowo, sprawdź !!!
Transport ciężarowy
Ładunki o masie do 25 ton
- transport żwiru na budowy
- przywóz ziemi ogrodowej
- przywóz kruszywa, pospółki
- wywóz ziemi z wykopów
Przygotowanie terenów
pod budowę
- wycinka drzew i krzewów
- usuwanie korzeni ściętych drzew
- koszenie traw przy pomocy kosiarki bijakowej
- wywóz gruzu, nieczystości ...
javascript